Organic Local Baby Xiao Bai Cai

Country Origin: Local
Nett Weight (Appx): 200g
Packaging: Individual Packet
Certificate: USDA Organic, OKO-Garantie

SKU: RH0163 Category: